تاثیر پارامترهای تزریق پلاستیک بر خواص نهایی کامپوزیت پلی آمید 6 تقویت شده با الیاف شیشه – قسمت دوم

در قسمت اول تاثیر دمای برل و فشار تزریق بر استحکام کششی و ضربه ای بررسی گردید. در این قسمت تاثیر دمای قالب و زمان خنک کاری بر خواص استحکام کششی و استحکام ضربه ای پلی آمید 6 تقویت شده با 30 درصد الیاف شیشه بررسی خواهد شد. به طور کلی می دانیم که با […]

در قسمت اول تاثیر دمای برل و فشار تزریق بر استحکام کششی و ضربه ای بررسی گردید. در این قسمت تاثیر دمای قالب و زمان خنک کاری بر خواص استحکام کششی و استحکام ضربه ای پلی آمید 6 تقویت شده با 30 درصد الیاف شیشه بررسی خواهد شد. به طور کلی می دانیم که با افزایش دمای قالب به علت کاهش ویسکوزیته ی مذاب و به عبـارت دیـگر کاهش درصد بلورینگی کامپوزیت ، کاهـش طول الیـاف کمتر اتـفاق مـی افتد ، بنابراین انتظار می رود با افزایش دمای قالب استحکام کششی افزایش پیدا کند اما در این مورد تاثیر کاهش درصد بلورینگی بر کاهش شکست الیاف ، غلبه دارد و با کاهش درصد بلورینگی برخلاف تصور استحکام کششی کاهش می یابد.

در شکل زیر تاثیر دمای قالب بر استحکام ضربه ای کامپوزیت پلی آمید 6 تقویت شده با 30 درصد الیاف شیشه نشان داده شده است.

 

در شکل زیر دمای قالب بر استحکام کششی کامپوزیت پلی آمید 6 تقویت شده با 30 درصد الیاف شیشه نشان داده شده است.

 

در این بخش، نمودارهای تاثیر زمان خنک کاری بر خواص استحکام کششی و ضربه ای پلی آمید 6 تقویت شده با الیاف شیشه را نشان می دهیم

 

نتیجه گیری

با افزایش زمان خنک کاری به علت تغییر در میزان کریستالیزاسیون یا بلورینگی و همچنین افزایش ویسکوزیته ی مذاب  یا به تعبیر دیگر سرعت جامد شدن شاهد تغییر در خواص مکانیکی هستیم. مشاهده می شود که در زمان خنک کاری مرجع (15 ثانیه) کمترین استحکام ضربه ای را داریم. به نظر می رسد در این زمان خنک کاری ، میزان بلورینگی با توجه به شرایط قالب و دمای انتقال شیشه ای کامپوزیت به حداکثر مقدار خود رسیده است لذا در این دما پایین ترین استحکام ضربه ای و بیشترین استحکام کششی را شاهد هستیم. هر چه درصد بلورینگی کمتر باشد یعنی درصد بخش های آمورف در کامپوزیت بیشتر می شود. بخش های آمورف به علت Tg پایینی که دارند در دمای محیط خاصیت انعطاف پذیری و ضربه پذیری بالایی به کامپوزیت می دهند بنابراین در این شرایط خواص ضربه ای به بیشترین مقدار خود می رسد اما در عوض هر چه درصد بلورینگی بیشتر باشد نظم ساختاری بیشتر بوده و استحکام کششی افزایش پیدا می کند. همچنین به علت Tg پایین بخش های آمورف و در نتیجه تحرک زنجیره های کامپوزیت در دمای محیط ، نیروی چسبندگی الیاف به ماتریس کاهش یافته و این خود دلیلی دیگر بر کاهش خواص استحکام کششی می باشد. به طور کلی دمای سیلندر ، دمای قالب و نرخ خنک کاری تاثیر مهمی بر بلورینگی دارد. فشار تزریق و سرعت تزریق می تواند بر تخریب الیاف تاثیر مستقیم بگذارند. با افزایش دمای سیلندر ،تخریب الیاف کاهش یافته ، در نتیجه همه ی خواص مکانیکی افزایش پیدا می کند. ضمنا افزایش دمای سیلندر باعث افزایش نرخ بلورینگی نیز می گردد. با افزایش فشار تزریق، تنش های برشی و تخریب الیاف افزایش می یابد و در نتیجه خواص مکانیکی به طور کلی افزایش پیدا می کند.

بنابراین به عنوان نتیجه ی کلی می توان گفت که دمای قالب و فشار تزریق بیشترین تاثیر را بر استحکام کششی و زمان خنک کاری بیشترین تاثیر را بر خواص ضربه ای دارد.

  1. ناصر اکبری گفت:

    با سلام
    با افزایش فشار تزریق – تنش های برشی افزایش – در نتیجه خواص مکانیکی کاهش می یابد.
    شما نوشتین خواص مکانیکی افزایش می یابد.
    ممنون از مطالبتون.

دیدگاه شما

 استانداردها

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت رازین پلیمر است | 1400  |  طراحی و اجرا : آژانس تبلیغاتی هور