تاثیر اندازه ذرات پر کننده میکا برخواص پلی آمید 6

نمونه های مشخصی از کامپوزیت پلی آمید 6 جهت افزایش خواص و همچنین کاهش قیمت تمام شده با پر کننده میکا تولید شدند. در این مقاله اثر اندازه ذرات میکا بر خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشاهده شد با کاهش اندازه ذرات میکا، خواص مکانیکی بهبود می یابد.

مقدمه

کامپوزیتهای پلیمری پر شده با پرکننده های معدنی به جهت کاربردهای وسیع و قیمت پایین شان از جذابیت بالایی برخوردار هستند.
استفاده از پر کننده های معدنی درون پلیمرها منجر به بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مانند استحکام کششی، مدول و دمای تغییر شکل حرارتی می گردد. به صورت کلی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلیمری پرشده با پرکننده های معدنی به شدت تحت تاثیر اندازه، شکل و توزیع ذرات فیلر در ماتریس پلیمر و چسبندگی ذره و ماتریس می باشد. پلی آمیدها به دلیل خواص مکانیکی عالی به عنوان پرکاربردترین پلاستیک مهندسی در صنعت خودرو، برق، بسته بندی و نساجی مطرح می باشند.
تاثیر افزودن پرکننده های معدنی مانند آلومینیوم تری هیدرات، تالک، میکا،الیاف شیشه ، ولاستونیت،کائولین در مقالات متعدد مورد بررسی قرارگرفته است.
در این مقاله به بررسی اثر اندازه ذرات میکا بر خواص مکانیکی پلی آمید 6 پرداخته ایم.

1- Base resin &   fillers (predried @ 80 ºC)
2- Dry mixing
3- Melt mixing (twin screw extruder)
4- peletization
5- Injection molding
6- Testing of sample

گرید عملکرد ماده استفاده شده
Razamid B121-50 ماتریس پلیمر پلی آمید 6
75 micron فیلر میکا
37 micron فیلر میکا
Coupling agent PP-MA

 

آمیزه سازی

قبل از آمیزه سازی، پرکننده در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 8 ساعت در یک آون خشک شد. سپس با پلی آمید 6 و سایر افزودنیها میکس گردید . سپس در یک اکسترودر دو ماردون با  قطر 50 میلیمتر و سرعت ماردون 60 با پروفایل حرارتی
260-250-240-240-230-230-230-220-220-220 درجه گرانول تولید شد. در نهایت گرانول های تولید شده تزریق و خواص مکانیکی مطابق روشهای آزمون  استاندارد ASTM مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه گیری

با افزایش درصد پر کننده،استحکام خمشی به صورت مشهود افزایش یافته است
خواص ضربه و ازدیاد طول در ناحیه شکست با افزایش اندازه ذرات کاهش می یابد
در هر دو نوع فیلرها،با افزایش میزان فیلر،افزایش دمای تغییر شکل حرارتی به وضوح قابل مشاهده است.
به صورت کلی خواص مکانیکی کامپوزیت به صورت تابعی از اندازه ذرات ،توزیع،جهت گیری ذرات و شکل ذرات می باشد.

 

دیدگاه شما

 استانداردها

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت رازین پلیمر است | 1400  |  طراحی و اجرا : آژانس تبلیغاتی هور