تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر خواص مکانیکی کامپوزیت پلی آمید 66 و پلی پروپیلن

تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر خواص مکانیکی کامپوزیت پلی آمید 66 و پلی پروپیلن

الیاف شیشه نقش بسیار مهمی در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های ترموپلاستیک دارند.علاوه بر این هوموپلیمر تقویت نشده اغلب انتظارات برای خواص مکانیکی مورد نیاز را بر آورده نمی کند. این مسئله به پیشرفت علم آمیزه سازی منجر شده است. آمیزه کردن پلیمر ها یکی از روش های تقویت پلیمرها است.

الیاف شیشه نقش بسیار مهمی در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های ترموپلاستیک دارند.
علاوه بر این هوموپلیمر تقویت نشده اغلب انتظارات برای خواص مکانیکی مورد نیاز را بر آورده نمی کند. این مسئله به پیشرفت علم آمیزه سازی منجر شده است. آمیزه کردن پلیمر ها یکی از روش های تقویت پلیمرها است.
در این مقاله تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر رفتار مکانیکی کامپوزیت میکس پلی آمید 66  و پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت سازگاری بهتر مخلوط ماتریس از سازگارکننده حاوی مالئیک انیدرید استفاده شد.
آمیزه ها طبق جدول زیر تولید شدند:
در این بررسی خواص مکانیکی کامپاند حاصل از اختلاط 80 درصد پلی آمید 66 و 20 درصد پلی پروپیلن به همراه درصد های مختلف الیاف شیشه پرداخته شده است.

سازگارکنندهShort glass fiber(SGF)PPPA66کد مادهکامپاند
520801PPA66/PP
552PPA66+PP+SGF
5103PPA66+PP+SGF
5154PPA66+PP+SGF
5205PPA66+PP+SGF
5256PPA66+PP+SGF
5307PPA66+PP+SGF

فرآیند دهی:

پلیمرها و الیاف به مدت 48 ساعت در دمای 85 درجه سانتی گراد خشک می شوند. مواد با هم میکس شده و مخلوط میکس شده توسط اکسترودر دو ماردون همسانگرد اکسترود می شوند.دمای زونهای 1 تا 5 به ترتیب 220،235،240،265،270 و دمای دای 75 درجه تنظیم می گردد. سرعت ماردون اکسترودر 100 RPM و ریت تولید 5 کیلوگرم بر ساعت تنظیم می شود. قبل از تزریق قطعات استاندارد جهت انجام آزمون، گرانولها به مدت 24 ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد خشک می شوند.

نتایج:

7P6P5P4P3P2P1Pخواص
69.572.567.564.562.559.550.5Tensile at Yield(Mpa)
14.914.814.515.515.516.521.5Elongation at Yield(%)
108.9108.5106.510410297.581.55Flexural strength(Mpa)
3255326032103150309530102950Flexural modulus(Mpa)
35374042485963Notched Izod impact strength(J/m)

نتیجه گیری:

– مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن  با سازگارکننده یکی از کامپوزیت های تقویت شده با خواص مکانیکی قابل قبول است که از این کامپاند در تولید برخی قطعات پلیمری استفاده می شود.
– بالاترین خواص مکانیکی با 25 درصد از الیاف بدست آمد
– بالاترین تنسایل مربوط به 25 درصد الیاف است که 44 درصد نسبت به مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن   خالص افزایش نشان می دهد
– بالاترین استحکام خمشی با 25 درصد الیاف بدست آمد که نسبت به مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن    خالص 35 درصد افزایش نشان می دهد.
– بیشترین کاهش در استحکام ضربه مربوط به 30 درصد از الیاف است که در حدود 41 دصد نسبت به مخلوط مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن  خالص کمتر می باشد.

دیدگاه شما

 استانداردها

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت رازین پلیمر است | 1400  |  طراحی و اجرا : آژانس تبلیغاتی هور