تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر خواص مکانیکی کامپوزیت پلی آمید 66 و پلی پروپیلن

تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر خواص مکانیکی کامپوزیت پلی آمید 66 و پلی پروپیلن

الیاف شیشه نقش بسیار مهمی در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های ترموپلاستیک دارند.علاوه بر این هوموپلیمر تقویت نشده اغلب انتظارات برای خواص مکانیکی مورد نیاز را بر آورده نمی کند. این مسئله به پیشرفت علم آمیزه سازی منجر شده است. آمیزه کردن پلیمر ها یکی از روش های تقویت پلیمرها است.

الیاف شیشه نقش بسیار مهمی در بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های ترموپلاستیک دارند.
علاوه بر این هوموپلیمر تقویت نشده اغلب انتظارات برای خواص مکانیکی مورد نیاز را بر آورده نمی کند. این مسئله به پیشرفت علم آمیزه سازی منجر شده است. آمیزه کردن پلیمر ها یکی از روش های تقویت پلیمرها است.
در این مقاله تاثیر الیاف شیشه کوتاه بر رفتار مکانیکی کامپوزیت میکس پلی آمید 66  و پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت سازگاری بهتر مخلوط ماتریس از سازگارکننده حاوی مالئیک انیدرید استفاده شد.
آمیزه ها طبق جدول زیر تولید شدند:
در این بررسی خواص مکانیکی کامپاند حاصل از اختلاط 80 درصد پلی آمید 66 و 20 درصد پلی پروپیلن به همراه درصد های مختلف الیاف شیشه پرداخته شده است.

سازگارکننده Short glass fiber(SGF) PP PA66 کد ماده کامپاند
5 20 80 1P PA66/PP
5 5 2P PA66+PP+SGF
5 10 3P PA66+PP+SGF
5 15 4P PA66+PP+SGF
5 20 5P PA66+PP+SGF
5 25 6P PA66+PP+SGF
5 30 7P PA66+PP+SGF

فرآیند دهی:

پلیمرها و الیاف به مدت 48 ساعت در دمای 85 درجه سانتی گراد خشک می شوند. مواد با هم میکس شده و مخلوط میکس شده توسط اکسترودر دو ماردون همسانگرد اکسترود می شوند.دمای زونهای 1 تا 5 به ترتیب 220،235،240،265،270 و دمای دای 75 درجه تنظیم می گردد. سرعت ماردون اکسترودر 100 RPM و ریت تولید 5 کیلوگرم بر ساعت تنظیم می شود. قبل از تزریق قطعات استاندارد جهت انجام آزمون، گرانولها به مدت 24 ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد خشک می شوند.

نتایج:

7P 6P 5P 4P 3P 2P 1P خواص
69.5 72.5 67.5 64.5 62.5 59.5 50.5 Tensile at Yield(Mpa)
14.9 14.8 14.5 15.5 15.5 16.5 21.5 Elongation at Yield(%)
108.9 108.5 106.5 104 102 97.5 81.55 Flexural strength(Mpa)
3255 3260 3210 3150 3095 3010 2950 Flexural modulus(Mpa)
35 37 40 42 48 59 63 Notched Izod impact strength(J/m)

نتیجه گیری:

– مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن  با سازگارکننده یکی از کامپوزیت های تقویت شده با خواص مکانیکی قابل قبول است که از این کامپاند در تولید برخی قطعات پلیمری استفاده می شود.
– بالاترین خواص مکانیکی با 25 درصد از الیاف بدست آمد
– بالاترین تنسایل مربوط به 25 درصد الیاف است که 44 درصد نسبت به مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن   خالص افزایش نشان می دهد
– بالاترین استحکام خمشی با 25 درصد الیاف بدست آمد که نسبت به مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن    خالص 35 درصد افزایش نشان می دهد.
– بیشترین کاهش در استحکام ضربه مربوط به 30 درصد از الیاف است که در حدود 41 دصد نسبت به مخلوط مخلوط پلی آمید 66  و پلی پروپیلن  خالص کمتر می باشد.

دیدگاه شما

 استانداردها

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت رازین پلیمر است | 1400  |  طراحی و اجرا : آژانس تبلیغاتی هور