مقالات تکنولوژی تولید

دستگاه قالب گیری تزریقی

انتخاب طراحی مناسب دستگاه قالب گیری تزریقی برای داشتن قالب گیری با کیفیت واقتصادی حائز اهمیت است. ترکیبات رازآلن می توانند در همه ماشین آلات تجاری قالب گیری تزریقی فرآیند شوند.

به عنوان یک قانون کلی ظرفیت یک دستگاه قالب گیری تزریقی  باید به ازای هر سانتی متر مربع از مساحت قطعه تزریقی 0.3 تا 0.5 تن نیروی نگهدارنده داشته باشد. طراحی عمومی مارپیچ با نسبت تراکم 2.5:1 -3.0:1 و سایز مارپیچ 16 تا 20 برابر قطر  توصیه می شود. مارپیچ استاندارد وبرل ها با آلیاژ نیترید در برابر ساییدگی مربوط به پرکننده ها مخصوصا الیاف شیشه مقاوم نیستند. برای این منظور از لاینرهای برل و مارپیچ های بی متال که سطحشان سخت شده و مقاومت بالایی در برابر فرسایش نشان می دهند استفاده می شوند.

انواع نازل های استاندارد می تواند استفاده شود اگرچه نازل با نوک مخروطی رو به عقب از جاری شدن ومنجمد شدن در نوک نازل جلوگیری میکند.

کنترل دمایی نازل برای جلوگیری از افت وافزایش دماها بسیار مهم است. عموما قطر نازل باید بین 3 تا 6 میلی متر باشد که به سایز قسمت تزریقی بستگی دارد. برای فرآیند کردن پلی پروپیلن کنترل دقیق دمایی مهم است بنابراین وجود چندین منطقه حرارتی ضروری است.

به منظور جلوگیری از چسبیدن و گیر کردن گرانول ها و همچنین داشتن بارگیری مداوم به درون برل، وجود سیستم خنک کننده در دهانه ی قسمت بارگیری مهم است. دمای کمتر از 60 درجه برای این قسمت توصیه می شود.

در زمان قالب گیری پلی پروپیلن حجم تزریق باید بین 30 تا 70 درصد ظرفیت برل باشد. تزریق با حجم بیشتر از 70 درصد حجم برل ممکن است مذاب نامناسبی تولید کند در حالی که اگر حجم مذاب کمتر از 30 درصد حجم برل باشد زمان ماندن مذاب در برل افزایش می یابد و باعث تخریب، شکنندگی و تغییر رنگ می شود.

زمان باقی ماندن ترکیبات راز آلن در برل در دماهای صحیح فرآیند نباید از 4 دقیقه تجاوز کند.

 

شرایط قالب گیری

ترکیبات پلی پروپیلن معمولا مقدار بسیار کمی از رطوبت را جذب می کنند و غالبا به خشک کردن قبل از فرآیند نیازی ندارند.

راهنمای پارامترهای فرآیند در جدول 1 ذکر شده اند.

 

 

نوع

دمای دهانه ی تغذیه

دمای فرآیند

دمای قالب

فشار نگهداری

محصولات گروه رازالن

تقویت نشده

60˂

240-190

50-20

80-40

اصلاح ضربه شده

60˂

240-190

50-20

80-40

تقویت شده

60˂

240-200

50-20

80-40

تاخیر انداز شعله

60˂

240-200

50-20

80-40

  جمع شدگی در قالب پلی پروپیلن بیشتر به فشار نگهداری و زمان نگهداری بستگی دارد. در طول این مرحله مذاب مواد به داخل قالب رانده می شود که انقباض قطعه در طول جامد شدن را جبران می کند. درجه ی فشار نگه داشتن و زمان نگه داشتن به طور عمده به ضخامت قطعه و شکل مجرای خروجی مذاب بستگی دارد.که معمولا 1:2 تا 1:3 است.

 

پارامترهای فرآیندی

اثر خط جوش

کیفیت سطح

زمان چرخه

جمع شوندگی

نشانه فرورفتگی

افزایش دمای مذاب

افزایش

افزایش

افزایش

 

 

افزایش دمای قالب

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

 

افزایش فشار نگهداری

 

 

 

کاهش

کاهش

افزایش سرعت تزریق

افزایش

افزایش

 

 

 

 

  درصد مجاز اضافه کردن مواد آسیابی 25 درصد می باشد که این مقدار با توجه به زمینه ی نیاز و کاربرد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.اما برای نوع حاوی بازدارنده ی شعله حداکثر 10 درصد افزوده می شود. مواد در آسیاب مجدد باید فاقد آلودگی باشد، نباید به وسیله ی حرارت تخریب شده باشد و باید قبل از استفاده ی مجدد خشک شده باشد.

 

واحد فنی و مهندسی

شرکت آلیاژهای رازین پلیمر

 

0

مقالات تکنولوژی تولید

دستگاه قالب گیری تزریقی

   ترکیبات رازآمید(محصولات گروه پلی آمید شرکت رازین پلیمر) می توانند در همه ی ماشین آلات تجاری قالب گیری تزریقی فرآیند شوند. انتخاب و طراحی مناسب دستگاه قالب گیری تزریقی برای داشتن قالب گیری با کیفیت و اقتصادی حائز اهمیت است .  به عنوان یک قاعده ی کلی دستگاه قالب گیری تزریقی باید به ازای هر سانتی متر مربع از مساحت قطعه ی تزریق شده 5/0 تا 75/0 تن نیروی نگهدارنده داشته باشد. طراحی عمومی مارپیچ با تراکم بین 2.5:1-3.5:1 و سایز مارپیچ حداقل 20 برابر قطر توصیه می شود. مارپیچ استاندارد و برل ها با آلیاژ نیترید در برابر ساییدگی مربوط به پرکننده ها مخصوصا الیاف شیشه مقاوم نیستند. برای رفع این مشکل از لاینرهای برل و مارپیچ با آلیاژهای بی متال و مارپیچ هایی که سطح آنها سخت کاری شده است و در مقابل فرسایش مقاومت بالایی دارند استفاده می شود.

انواع نازل های استاندارد می تواند استفاده شود ،اگرچه نازل با نوک مخروطی و رو به عقب می تواند از جاری شدن و منجمد شدن مواد در نوک نازل جلوگیری کند.

کنترل دمایی نازل برای جلوگیری از افت دما و افزایش دما بسیار مهم است . عموما قطر نازل باید بین 3 تا 6 میلی متر باشد که به اندازه ی قطعه ی تزریقی بستگی دارد.

وجود شیر یک طرفه در سیستم هیدرولیک به منظور حفظ فشار ثابت و یکنواخت در مذاب ضروری است.

برای فرآیند کردن پلی آمید کنترل دقیق دمایی مهم است بنابراین وجود چندین منطقه حرارتی ضروری است.

وجود سیستم خنک کننده در دهانه ی قسمت بارگیری بخاطر جلوگیری از چسبیدن و گیر کردن گرانول ها و همچنین داشتن بارگیری مداوم به درون برل مهم است. از طرف دیگر دمای خیلی پایین دهانه باعث کندانس شدن بخارات خروجی از دستگاه شده که این گازها سبب تخریب یا گازدار شدن قطعه می شوند. لذا دمای بین 60 تا 80 درجه توصیه می شود.

در زمان قالب گیری پلی آمید حجم تزریق باید بین 25 تا 75 درصد ظرفیت برل باشد . تزریق با درصد بیشتر از 75 درصد ممکن است منجر به تولید مذاب نامناسب گردد. در حالی که اگر حجم مذاب کمتر از 25 درصد باشد زمان ماندن مذاب در برل افزایش می یابد و باعث تخریب ، شکنندگی و تغییر رنگ می شود.

زمان باقی ماندن ترکیبات رازآمید در درون برل در دماهای صحیح فرآیند نباید بیشتر از چهار دقیقه طول بکشد.

 

شرایط قالب گیری

برای ترکیبات پلی آمید درصد رطوبت قبل از فرآیند باید کمتر از 0.02 درصد باشد . بنابراین محصولات موجود درون کیسه های ضد رطوبت قبل از فرآیند کردن نیازی به خشک کردن اولیه  ندارند.

از آنجا که پلی آمیدها جاذب آب هستند و رطوبت را از محیط جذب می کنند موادی که درون بسته های باز یا کیسه های معمولی نگهداری می شوند قبل از تولید حداقل دو ساعت باید در دمای 80 درجه خشک شوند. دمای بالای 95 درجه تغییر رنگ را در پی خواهد داشت. به علاوه خشک کردن بیش از حد باعث جریان بد مذاب و مشکلات قالب گیری و حجم کم تزریق می شود.

راهنمای پارامترهای فرآیند در جدول 1 ذکر شده است.

دمای مذاب در قالب گیری تزریقی بستگی به تنظیمات دمایی برل ، زمان ماندگاری مواد ، طراحی  وسرعت مارپیچ دارد. از آنجا که تخمین زدن تاثیر هر پارامتری روی دمای مذاب سخت است پیشنهاد می شود که صورت دوره ای دما به وسیله ی دماسنج از برل خالی از مواد مذاب اندازه گیری شود.ترکیبات رازآمید باید همیشه در یک قالب با دمای کنترل شده قالب گیری شوند. دمای ثابت قالب در درون حفره برای داشتن کیفیت خوب قطعه ها مهم است.

برای پلی آمید تقویت نشده سرعت مارپیچ باید حداکثر 400 میلی متر بر ثانیه باشد در حالی که برای نمونه ی تقویت شده نباید از 200 میلی متر بر ثانیه فراتر رود و این بخاطر به حداقل رساندن خورد شدن الیاف ، افت خواص و تغییر رنگ می باشد. فشار ثانویه باید به منظور حفاظت از خواص مواد در پایین ترین سطح خودش باشد.

 

 

راهنمای پارامتر های فرآیند

 

نوع

دمای دهانه ی تغذیه

دمای فرآیند

دمای قالب

فشار نگهداری

رازآمید 6.6

تقویت نشده

80-60

290-250

90-50

100-50

اصلاح ضربه شده

80-60

290-240

90-50

100-50

تقویت شده

80-60

300-250

110-70

100-50

تاخیر انداز شعله

80-60

280-240

100-50

100-50

رازآمید 6

تقویت نشده

80-60

260-230

80-40

100-50

اصلاح ضربه شده

80-60

260-220

80-40

100-50

تقویت شده

80-60

270-250

100-60

100-50

تاخیر انداز شعله

80-60

250-230

90-40

100-50

 

فشار واقعی مورد نیاز برای تزریق به متغیرهای بسیاری بستگی دارد، ازجمله دمای قالب و مذاب، ضخامت قطعه ی تزریقی  و طول جریان. فشار به اندازه ای مورد نیاز است که حفره ی قالب را پر کند. براساس طبیعت بلوری     پلی آمید به سرعت بالای تزریق خصوصا در انواع تقویت شده نیاز است. در آغاز تزریق برای جلوگیری از پاشیدن و سوختن مواد سرعت تزریق پایین خواهد آمد.

جمع شوندگی مربوط به قالب پلی آمید بیشتر به فشار نگهدارنده و زمان نگه داری بستگی دارد.در طول این مرحله مذاب مواد به داخل قالب رانده می شود که انقباض قطعه در طول جامد شدن را جبران می کند. درجه ی فشار نگه داشتن و زمان نگه داشتن بطور عمده به ضخامت قطعه و شکل مجرای مذاب بستگی دارد که معمولا 1:2 تا 1:3 از حداکثر فشار تزریق می باشد.

تاثیرات پارامترهای اصلی فرآیند روی خواص مواد در جدول 2 نشان داده شده است.

پارامترهای فرآیندی

اثر خط جوش

کیفیت سطح

زمان چرخه

جمع شوندگی

نشانه فرورفتگی

افزایش دمای مذاب

افزایش

افزایش

افزایش

 

 

افزایش دمای قالب

افزایش

افزایش

افزایش

افزایش

 

افزایش فشار نگهداری

 

 

 

کاهش

کاهش

افزایش سرعت تزریق

افزایش

افزایش

 

 

 

 

درصد اضافه کردن مواد آسیابی تا 25 درصد می باشد که این مقدار با توجه به نیاز و زمینه ی کاربرد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما برای نوع حاوی بازدارنده ی شعله حداکثر 10 درصد افزایش مواد آسیابی توصیه می شود . موادی که آسیاب مجدد شده اند باید فاقد آلودگی باشد، نباید به وسیله ی حرارت تخریب شده باشد وباید قبل از استفاده ی مجدد خشک شوند.

 

واحد فنی و مهندسی

شرکت آلیاژهای رازین پلیمر

 

0