معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه رازین پلیمر با توجه به توانایی های علمی پرسنل و تجهیزات اندازه گیری دقیق خود موفق به اخذ گواهینامه ISIRI-ISO/IEC 17025 در سال 95 از سازمان ملی تائید صلاحیت ایران شده است . گواهینامه تائید صلاحیت و دامنه کاری آزمایشگاه در بخش مدیریت کیفیت قابل رویت می باشد این واحد آماده همکاری در انجام تست های آزمایشگاهی مرتبط می باشد.   دانلود لیست خدمات آزمایشگاه    دانلود بروشور آزمایشگاه