اخبار

دریافت گواهینامه تعهد به تعالی در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی (مدل EFQM)

شرکت تولیدی بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر در اولین سال حضور خود در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی (براساس مدل EFQM ) که مصادف با هشتمین دوره برگزاری این جایزه بود ، موفق به دریافت گواهینامه تعهد به تعالی شد. در این جایزه که از سال 89 بصورت سالیانه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار می شود، شرکت کنندگان در سطوح مختلف مورد ارزیابی و امتیازدهی و در پایان دوره ،شرکت های برتر مورد تقدیر قرار می گیرند. بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European Foundation for Quality Management) که با نام اختصاری (EFQM) در دنیا شناخته شده است، براساس ۸ اصل بنیادی نتیجه‌گرایی، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شراکت‌ها و مسئولیت اجتماعی سازمان استوار است.

Author