درباره ما

شرکت رازين پليمر با زمينه تخصصی فعاليت در توليد و توسعه دانش فنی پلاستيک­ های مهندسی و با هدف تامين نيازمندی­ های صنايع کشور در حوزه پلاستیک های تقویت شده مهندسی در سال 1386با ظرفیت تولید سالانه 10000 تن تشکیل شده است.
افزايش تنوع در تولیدات صنعتی و ایجاد کاربردهای جدید برای پلیمرها در صنایع مختلف وهمچنین نیاز طراحان به مواد اولیه با خواص بالاتر زمینه ایجاد و پیشرفت صنعت کامپاندینگ در جهان بوده است، این صنعت با تعامل نزدیک خود با تولیدکنندگان قطعات به راحتی میتواند خواص مورد نظر را با توجه به کاربرد قطعات پلاستیکی تامین کند، این صنعت به حدی رشد داشته است که امروزه کمتر قطعه پلاستيکی را می­ توان يافت که بدون بکارگيری تکنولوژی مرتبط برای تغيير خواص در مواد اوليه مورد مصرف قرار گیرد و تنها بر اساس مواد پايه پتروشیمی توليد گردد.شرکت رازين پليمر با درک اين مهم زير ساخت­ های فنی منحصر به­ فردی را در واحد تحقيق و توسعه شرکت ايجاد نموده است و برای اولين بار در کشور با سرمايه ­گذاری قابل توجه در ايجاد و تجهيز آزمايشگاه کنترل کیفیت ، هدف خود را برآورده کردن نيازهای فنی مشتريان جهت حضور و رقابت در عرصه بين­ المللی می­داند.
تعامل و همکاری با مشتريان در شرکت رازين پليمر صرفاً محدود به فروش مواد اوليه نمی­ شود زيرا واحد مهندسي رازين پليمر همواره همراه و شريک تکنولوژي مشتريان خود در کليه مراحل توليد می­ باشد و باور داريم که تنها راه حضور ما در عرصه رقابت موفقيت مشتريان رازين خواهد بود.
هرچند برخورداری از سطح قابل قبول تکنولوژی در شرکت رازين پليمر به عنوان يکی از پشتوانه­ های رقابتی اين شرکت محسوب می­گردد، اما برای حفظ مزيت رقابتی ارائه خدمات و محصولات با قيمت مورد پذيرش توسط مشتريان رازين پليمر نيز ضرورتی غير قابل انکار است. لذا با بکارگيری مديريت تدارکات کالا و تنوع­ بخشی به منابع تامين مواد اوليه و نيز استفاده از روش­ های تامين مالی و ارايه خدمات مالی در فروش محصولات موقعيت رقابتی خود را تثبيت نموده ­ايم.